REGULAMIN

 1. Świadczącym Serwis GAMERIADA (dalej zwany "Serwisem") jest firma Pulsar Mobile Sp. z o.o. (dalej zwany "Świadczącym Serwis") z siedzibą w Radomiu, ul. Struga 60/51. Strona internetowa Świadczącego Serwis dostępna jest pod adresem www.pulsar.com.pl.
 2. W ramach Serwisu oferowana jest usługa polegająca na udostępnianiu drogą elektroniczną treści: gry java i gry android na urządzenia mobilne.
 3. Korzystać z Serwisu może każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci Play na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej: "Użytkownikiem").
 4. Świadczący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które skorzystały z serwisu pomimo braku uprawnień wymienionych w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis dostępny jest dla tylko dla klientów sieci Play.
 6. Korzystanie z usługi w roamingu wiąże się z dodatkowymi opłatami za transmisje danych.
 7. Koszty transmisji danych GPRS za nawigację w serwisie są naliczane zgodnie ze stawką Operatora i nie są zależne od Świadczącego Serwis. Świadczący Serwis zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 8. Całkowity koszt poszczególnych usług (lub produktów) podawany jest na odrębnych stronach WAP Serwisu potwierdzających płatność (jeszcze przed skorzystaniem z usługi płatnej).
 9. Akceptując warunki regulaminu, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS i MMS mających na celu promowanie Serwisu "GAMERIADA".
 10. Świadczący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Obsługi SMS Operatora.
 11. Świadczący Serwis nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez osobę, korzystającą z Serwisu, z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego dokonane zostało zamówienie.
 12. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać pod adresem e-mail: reklamacje@pulsar.com.pl, bądź telefonicznie na infolinię: (48) 360-08-77. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu (MSISDN), z którego Użytkownik zamawiał Usługę, powód reklamacji oraz datę zaistnienia zdarzenia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a Świadczący Serwis o wyniku reklamacji powiadomi zgłaszającego na drodze pisemnej lub kontaktu telefonicznego.
 13. Wchodząc na strony WAP Serwisu Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Serwisu "GAMERIADA".

Regulamin | Pomoc

© 2014 Pulsar Mobile.
All rights reserved.